تحقیق مطالعه کاهش جمعیت در روستا

تحقیق مطالعه کاهش جمعیت در روستا
رشته تحصیلی : جامعه شناسی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 19

حجم فایل (به کیلوبایت) : 16

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 2000 تومان

خرید و دانلود

مطالعه کاهش جمعیت در روستا خیرآباد

فهرست مطالب
مقدمه
طرح مسئله
فرضیه
جواب
داده ها
طبقه بندی داده ها
منابع اطلاعات جمعیتی
فنون مربوط به اخذ اطلاعات
اجرای پرسشنامه
تجزیه و تحلیل داده ها
نمایش کمی آماری
نمایش ترسیمی
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
در این مقاله با روش تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به بررسی کاهش جمعیت در روستای خیرآباد آشنا می شویم.